//

Friday, October 9, 2009

5 AYAT PENDINDING

Tip-tip untuk semua

Dalam al-Quran, ada lima ayat dalam beberapa surah yang mengandungi khasiat. Lima ayat itu lebih dikenali sebagai ayat Nashr, yang bermaksud suatu ayat yang boleh digunakan sebagai penolong atau pendinding diri.

Mengikut pendapat ulama, ayat lima itu mempunyai pelbagai faedah termasuk:

l. Sebagai penolak sebarang kejahatan manusia, jin, syaitan dan binatang buas.

2. Sekiranya dibaca di hadapan musuh atau seteru, insya-Allah akan terjaga daripada sebarang kejahatannya.

3. Dapat menimbulkan kewibawaan dan kehebatan diri di depan musuh ketika dimedan perang hingga mereka gerun.

4. Jika dijadikan suatu wirid (amalan yang berterusan) tiap selesai sembahyang fardu, maka segala hajat yang diingini akan dikabulkan Allah.

5. Sesiapa yang membaca selepas Subuh dan solat Maghrib secara istiqamah akan dikekalkan dalam jawatannya dan dinaikkan pangkat.

Ayat pertama adalah surah al-Baqarah ayat 246
yang bermaksud:
"Apakah kamu tidak memerhatikan pengikut Bani Israil sesudah Nabi Musa iaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantiklah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah kepemimpinannya) di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, ...Mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah, pada hal kami dihalau dari kampung halaman kami dan daripada
anak kami? Maka tatkala perang itu diwajibkan ke atas mereka, lalu mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui ke atas orang yang zalim.?

Ayat kedua
surah Ali Imran, ayat 181;
bermaksud:
Sesungguhnya Allah mendengar perkataan orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami adalah kaya". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka yang membunuh nabi tanpa sebarang alasan yang benar. Dan Kami akan mengatakan (kepada mereka),rasakanlah oleh kamu azab yang membakar.

Ayat ketiga daripada surah an-Nisa, ayat 77 ;
yang bermaksud:
Tidakkah kamu perhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, Tahanlah tanganmu
(daripada berperang), dirikanlah sembahyang dan keluarkan zakat." Setelah diwajibkan ke atas mereka berperang tiba-tiba sebahagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh) seperti mana ketakutannya kepada Allah, malah lebih daripada itu dalam ketakutannya lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami,mengapa Engkau tangguhkan (kewajipan berperang) kepada kami sampai beberapa waktu lagi! Katakanlah, kesenangan dunia itu hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun."

Ayat keempat daripada surah al-Maidah, ayat 77:
bermaksud:
Ceritakanlah kepada mereka mengenai kisah kedua-dua anak Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya ketika kedua-duanya dipersembahkan korban, maka terimalah(korban) daripada seorang antara mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia berkata, "Aku pasti akan membunuh." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa."

Ayat terakhir daripada surah al-Ra'du, ayat 16 :
bermaksud:
Katakanlah siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawablah: Allah. Katakanlah, patutkah kami mengambil perlindunganmu selain Allah?, pada hal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri.

Tip-tip untuk semua

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails