//

Wednesday, May 20, 2009

NAMA SYAITAN DALAM SURAH AL-FAATIHAH

1. DU LI LAH (bila dibaca tiada sabdu) sepatutnya DULILLAH

2. HIR ROB (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya HI ROB

3. KIYYAU (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KI YAU

4. KANNAK (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KA NAK

5. KANNAS (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KA NAS

6) IYA (disebut tanpa sabdu) sepatutnya IYYA. Iya bermaksud 'matahari'

Dalam ayat ke 5, jika salah bacaannya akan bermaksud "kepada mataharilah yang kami sembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan"!!!!

7) SIROTHOLLAZI............. sehingga habis hendaklah dibaca tanpa henti.

8) AMIN..... hendaklah mengaminkan Al-Fatihah dengan betul iaitu AA...dua harakat, MIIIN.... 3 harakat, semoga Amin kita bersamaan dengan Amin malaikat, Insya-Allah.

--------------------- xxxxx ---------------------

** semoga kita menjadi orang yang sentiasa membaiki bacaannya.


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails